Kontakt
Bouwbedrijf Oonk-Noteboom
Goorseweg 45
7475BC Markelo
Homepage:www.oonk-noteboom.nl
Telefoon:+31 (0) 547 36 14 39
Fax:

Energiezuinig bouwen

Het beleid van de Rijksoverheid is erop gericht dat nieuwe woningen in 2020 (bijna) energieneutraal zijn. Dit wordt aangeduid als nearly Zero Energy Buldings (nZEB) of Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Op 1 januari 2015 wordt een belangrijke tussenstap gezet om (bijna) energieneutraal te bereiken. De energieprestatiecoëfficiënt (EPC) voor woningen wordt aangescherpt naar 0,4. De EPC-eisen voor utiliteitsgebouwen worden 50% aangescherpt ten opzichte van het niveau van 2007. In dit artikel wordt ingegaan op de maatregelen en energieconcepten om te komen tot een EPC = 0,4.

Bron: Nieman.nl

Oonk-Noteboom ziet in dat Energiezuinig bouwen een steeds groter draagvlak krijgt in de markt, het milieu vraagt er om en zo ook steeds vaker onze opdrachtgevers. Wij willen ons specialiseren op deze vraag en onze opdrachtgevers bieden waar zij om vragen. Vanuit de overheid en vanuit de opdrachtgevers worden eisen gesteld aan het energiezuinig bouwen in onze opdrachten nemen wij deze eisen mee, maar willen ook tonen dat wij aan deze eisen voldoen. Dit is zeker geen standaard vanuit de bouwbranche. In onderstaande link is te zien dat wij d.m.v een blowerdoortest en thermisch fotograferen u als opdrachtgever kunnen laten zien dat wij voldoen aan de door U gestelde eisen.

energiezuinig-bouwen.jpg