Kontakt

Renovatievloeren

U kunt uw bestaande vloer in uw huidige woning vervangen door een nieuwe vloer. Men noemt dit ook wel een renovatievloer. Veel voorkomende problemen met vloeren zijn:

  • Koude vloer door het ontbreken van thermische isolatie en vloerverwarming
  • Optrekkend vocht vanuit de vloer door een verstoorde vochtbalans
  • Scheuren in de vloer door bijvoorbeeld verzakking, temperatuurverschillen of belasting
  • Doorbuigen of vervormen van de vloer door bijvoorbeeld overbelasting of aantasting
  • Krakende vloer door bijvoorbeeld vochtproblemen of te strakke montage
  • Rottende vloerdelen zoals hout- en betonrot door bijvoorbeeld vocht of ongedierte
  • Geluidsoverlast door contactgeluid

Vloerisolatie

Het isoleren van uw vloer is essentieel voor het besparen van energie. Een niet-geïsoleerde vloer kan wel 10 tot 15% aan warmte verliezen ten opzichte van een geïsoleerde vloer. Daarnaast vermindert goede vloerisolatie geluidshinder door contactgeluid. Wanneer u de bestaande vloer gaat vervangen door een nieuwe vloer wordt de isolatie in de vloerconstructie aangebracht. Het is ook mogelijk uw bestaande vloer te isoleren (na-isolatie). Dit isoleren kan bovenop de bestaande vloer of aan de onderzijde van de bestaande vloer, in de kruipruimte of tegen het plafond. Let wel op dat het na-isoleren vaak ook een toename van de totale vloerdikte of verlaging van het plafond als gevolg heeft. De toename van de totale vloerdikte kan bijvoorbeeld als gevolg hebben dat er een stuk van de onderkant van de deuren af moet. Wanneer u last heeft van optrekkend vocht in uw vloer moet u voorzichtig zijn met het isoleren. Isolatiemateriaal neemt door de open structuur gemakkelijk vocht op. Hierdoor verliest het zijn isolerende werking en daarnaast ontstaat er schimmelvorming. Voldoende ventilatie van bijvoorbeeld de kruipruimte onder de vloer kan vochtproblemen voorkomen. Er zijn echter veel verschillende oorzaken, gelukkig met passende oplossingen, voor vochtproblemen.

Vloerverwarming

Vloerverwarming zorgt voor een gelijkmatige verwarming van uw woning, omdat het efficiënter werkt dan een normale verwarming. Hierdoor verbruikt vloerverwarming veel minder energie. Indien u de bestaande vloer gaat vervangen door een nieuwe vloer heeft u natuurlijk de mogelijkheid om vloerverwarming aan te brengen. De nieuwe vloer is goed geïsoleerd en biedt de perfecte basis voor vloerverwarming. Indien u een bestaande vloer gaat voorzien van vloerverwarming moet u er wel rekening mee houden dat de totale vloerdikte iets gaat toenemen. Daarnaast moet u er rekening mee houden dat de onderliggende vloer goed geïsoleerd moet zijn waardoor er geen warmte wordt verloren en koude niet in de ruimte op kan trekken.

Houten vloer

Een houten vloer geeft extra karakter aan de woning, er zitten echter ook veel nadelen aan een houten vloer, zeker bij oude (jaren ’70 – ’80) woningen. Bekende problemen met houten vloeren zijn vochtproblemen, slechte isolatie van de vloer, het doorbuigen van de vloer, het kraken van de houten vloer en houtrot. Alle problemen zijn afzonderlijk aan te pakken. Een houten vloer kan bijvoorbeeld geïsoleerd worden, het risico op vochtproblemen neemt hierdoor echter toe omdat de houten vloer als het ware ‘opgesloten’ wordt. Het vervangen van de oude houten vloer door een betonnen vloer is vaak de beste oplossing voor deze problemen.