Kontakt

Bouwtypes & Bouwwijze

Als u wilt gaan bouwen krijgt u te maken met regels die onder andere te maken hebben met veiligheid, gezondheid, de omgeving en uw buren. Denk bijvoorbeeld aan bestemmingsplannen, welstandseisen, bouwverordeningen en bouwvoorschriften. Alle gebouwen moeten aan deze regels voldoen. Het beste kunt u daarom het volgende stappenplan in acht nemen:

 • Past uw bouwplan in het bestemmingplan van de gemeente?
 • Past uw bouwplan binnen de welstandseisen van de gemeente?
 • Voldoet uw bouwplan aan de bouwverordeningen van de gemeente?
 • Voldoet uw bouwplan aan de bouwvoorschriften?
 • Heeft u een bouwvergunning nodig? Zo ja, dan deze vergunning aanvragen.
 • Hebben uw nieuwe buren bezwaar tegen uw bouwplan?

Bestemmingsplan

In het bestemmingsplan legt de gemeente vast wat er met de ruimte in de gemeente mag gebeuren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de plaats waar woningen of bedrijven mogen komen te staan en welke afmetingen die mogen hebben.

Welstandseisen

De welstandseisen zijn terug te vinden in de welstandsnota. In deze nota staan de voorwaarden waaraan uw bouwplan moet voldoen. Bijvoorbeeld of uw woning architectonisch of qua uiterlijk binnen de omgeving past.

Bouwverordeningen

Momenteel zijn er nog drie bouwverordeningen van kracht, welke in de loop van de tijd zullen gaan verdwijnen: Stedenbouwkundige voorschriften, voorschriften om bouw op verontreinigde grond te voorkomen en procedurele welstandsvoorschriften.

Bouwvoorschriften

Een aantal wetten en regels waar u zich als opdrachtgever aan moet houden. Denk hierbij aan de woningwet, het bouwbesluit, het besluit omgevingsrecht en de wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Bouwvergunning

Voor het bouwen heeft u meestal een vergunning nodig. U kunt dit checken via het online Omgevingsloket of bij uw gemeente. Of de bouwvergunning wordt verstrekt is mede afhankelijk van het bestemmingsplan, het bouwbesluit, de lokale bouwverordening en de redelijke eisen van de welstand.

Bezwaar van de buren

Het is verstandig uw bouwplannen vooraf met uw (nieuwe) buren te overleggen, om problemen te voorkomen. Uw buren kunnen namelijk bezwaar maken tegen uw bouwplannen. Bekijk dus eerst of u er samen uit kunt komen. Zo niet, dan kunt u eventueel juridisch advies inwinnen.

Woningtypes

Woningen kunnen in grote verscheidenheid van configuraties worden gebouwd. Algemeen wordt er natuurlijk onderscheid gemaakt tussen een huis of eengezinswoning en een flat of appartement. Grofweg kennen we in Nederland de volgende woningtypes:

 • Vrijstaande woning: Een vrijstaande woning is een eengezinswoning die los staat van andere objecten (indien aanwezig).
 • 2-onder-1-kap woning: Een eengezinswoning waarvan het hoofdgebouw is verbonden met het hoofdgebouw van één andere gelijksoortige en gelijkvormige woning (niet zijnde een tussenwoning).
 • Rijwoning: Een eengezinswoning waarbij de muren, of muren van aanbouwen, gedeeltelijk aan (aanbouwen van) andere woningen grenzen. Het eerste en laatste huis in de rij zijn hoekwoningen.
 • Patiowoning: Een specifiek type eengezinswoning waarbij de (bepalende) buitenruimte geheel is ingesloten door de bouwmassa van de woning, de aangrenzende woning(en) en/of muren.
 • Maisonnette: Een woning in een groter gebouw, zoals een flat, waarbij meerdere verdiepingen aanwezig zijn per woning, bijvoorbeeld een slaapverdieping boven de woonverdieping.
 • Galerijwoning: Een flatwoning waarbij de voordeur uitkomt op een aan de buitenkant gelegen loopgang. Een galerijflat heeft meerdere bouwlagen met woningen boven elkaar.
 • Portiekwoning: Een etagewoning waarbij de voordeur uitkomt in een open portiek. Een portiek is een toegangsportaal gelegen achter de voorgevel van een meergezinsgebouw en grenzend aan de openbare weg, van waaruit de afzonderlijke woningen direct worden ontsloten via gemeenschappelijk te gebruiken trappen en bordessen.
 • Appartement: Een afzonderlijke woning in een groter gebouw of huis.
 • Bungalow: Een vrijstaande of bijna vrijstaande woning bestaande uit één woonlaag.

Bouwstijl

Bij het ontwerpen van uw woning komt u al gauw bij de belangrijke vraag: voor welke bouwstijl gaan we? U kijkt natuurlijk naar welke architectuur u zelf het mooist vindt, maar uw omgeving, de huizen in de buurt en uw woonwensen kunnen hier ook een rol in spelen. De bouwstijlen zijn grofweg in vijf groepen onder te verdelen:

Romantisch
Deze bouwstijl combineert de historische bouwstijl met uw moderne eisen waaraan een woning van tegenwoordig dient te voldoen. Hierdoor kunt u optimaal genieten van het wooncomfort terwijl uw romantische woning is voorzien van alle moderne gemakken. Een aantal kenmerken van deze bouwstijl: individualiteit, liefde voor de natuur en historische belangstelling.

Klassiek
Deze woningen hebben een warme en gezellige uitstraling. Dit wordt mede bereikt door het ontwerp authentiek te houden. Daarnaast wordt het materiaalgebruik afgestemd op de uitstraling. Een aantal kenmerken van deze bouwstijl: statig, elegant, rijke detaillering, symmetrie en historische belangstelling.

Modern
Deze bouwstijl staat bekend om zijn open indeling met ruimtes die in elkaar overlopen, rechte lijnen, weinig detaillering en combinaties met andere materialen. Architectuur en functionaliteit houden elkaar in balans. Enkele kenmerken van deze bouwstijl: technologie, strakke vormgeving en individualiteit

Eigentijds
Een brede bouwstijl met niet alledaagse, speelse elementen in bijvoorbeeld gevels, grote opvallende glaspartijen en een energiek grondplan. Het materiaal- en kleurgebruik zijn ook kenmerkend voor deze bouwstijl. Enkele kenmerken van deze bouwstijl: eigenzinnig, speels, opvallend en gedurfd.

Jaren 30
Een bouwstijl die zich kenmerkt door de horizontale lijnen, royale dakoverstekken, bijzondere entreepartijen, fraai metselwerk en klassiek materiaalgebruik. De charme van toen is prima te combineren met het comfort van nu. Enkele kenmerken van deze bouwstijl: horizontale belijning, grote goot en geveloverstek, bijzondere vormgeving en rijke detaillering.