Kontakt

Verlichting

In een gemiddeld huishouden wordt ongeveer veertien procent van de elektriciteit gebruikt voor verlichting. Door optimaal gebruik te maken van daglicht en oude gloeilampen te vervangen door energiezuinige lampen bespaart u jaarlijks tientallen euro’s en ontziet u het milieu. Optimaal gebruik maken van daglicht kan door zoveel mogelijk daglicht toe te laten in de verschillende ruimtes. Gebruik ruimtes met veel daglicht voor werk, klussen of andere activiteiten waar veel licht voor nodig is. Zet de werkplek daarbij dicht bij een raam, zodat u optimaal gebruik kunt maken van het daglicht. Daarnaast weerkaatsen lichte kleuren het licht. Een donkere ruimte absorbeert het licht als het ware. Het aanbrengen van ramen of andere daglichtoplossingen (bijvoorbeeld een dakraam of solatube) zorgt voor extra licht binnen deze ruimte.

In sommige ruimtes volstaat daglicht niet. Hier zal verlichting aangebracht moeten worden. Door deze lampen uit te doen wanneer u de ruimte verlaat kan ook veel energie bespaard worden. Voor ruimtes waar u vaak in- en uit gaat, zoals de gang en het toilet, kan een licht- of bewegingssensor uitkomst bieden. Wanneer er niemand is, of als de ruimte licht genoeg is, zal er ook geen verlichting branden. Ook een tijdschakelaar kan behoorlijk wat energie besparen.

Halogeen-, spaar- en LED-Verlichting

De gloeilamp is een onzuinig verlichtingsmiddel wat niet of nauwelijks nog verkrijgbaar is in de winkels. Ondanks de geringe verkrijgbaarheid branden er dagelijks nog veel gloeilampen in de huizen, gemiddeld 15 per huishouden.

Een kapotte gloeilamp kunt u door drie type lampen vervangen: een halogeenlamp, een spaarlamp of een LED-lamp. De halogeenlamp is in basis gelijk aan de gloeilamp. De lamp wordt gevuld met een inert gas waaraan een kleine hoeveelheid halogeen wordt toegevoegd. Dit verhoogt de levensduur en het rendement (lichtopbrengst per hoeveelheid toegevoerde energie). De halogeenlamp verbruikt nog relatief veel energie.

Een spaarlamp is eigenlijk te vergelijken met een kleine tl-lamp die in een normale fitting past. Bij deze technologie gaat er stroom door een buisje dat gevuld is met kwikdamp. De ultraviolette straling die hierbij vrij komt is onzichtbaar. Aan de binnenzijde van het buisje zit een dun laagje poeder. Dit poeder zorgt ervoor dat de uv-straling wordt omgezet in zichtbaar licht en warmte. Een spaarlamp gebruikt tot wel 80% minder stroom dan een normale gloeilamp.

LED staat voor Light Emitting Diode. Deze diode geeft licht wanneer er stroom doorheen loopt. Er is slechts een kleine hoeveelheid stroom nodig om licht in een heel specifieke kleur uit te kunnen stralen. Een LED-lamp brandt niet op, wordt niet heet en verwekt geen schadelijke stoffen. Een LED-lamp gaat ook niet kapot zoals een gloeilamp of halogeenlamp wel doet, enkel de lichtsterkte neemt naarmate de tijd verstrijkt steeds verder af. Door zijn energiezuinigheid is LED het meest rendabel wanneer de lamp veel uren achter elkaar moet branden.

Prijs / Kwaliteit verhouding

De aanschafprijs van een gloeilamp is vele malen goedkoper dan de aanschafprijs van een LED-lamp. Echter, de energiebesparing die kan worden behaald is in het voordeel van de LED-lamp. Dit kan oplopen tot wel vijftien euro per jaar. Door de forse energiebesparing is de gemiddelde terugverdientijd van een LED-lamp ongeveer 2 jaar.

  LED-Lamp Gloeilamp
Vermogen (Wattage) 10 Watt 60 Watt
Lumen (Lichtsterkte) 810 Lumen 665 Lumen
Prijs € 32,95 € 1,55
Aantal branduren 25.000 1.000
Energielabel Label A Label G
     
Besparing per jaar € 12,85 per jaar t.o.v. de gloeilamp
Besparing totale levensduur € 293,38 t.o.v. de gloeilamp
Terugverdientijd in maanden 31 maanden, op basis van € 32,95

Besparing per jaar

Om te kunnen berekenen wat de nieuwe (LED-)lamp u per jaar aan energiekosten bespaart in vergelijking tot uw oude gloeilamp gebruikt u de volgende formule, uitgaande van 3 branduren per dag voor zowel oude als nieuwe lamp:
((1095/A*B)+C) – ((1095/D * E)+F)

In deze formule gelden de volgende variabelen:
A: Branduren van de te vervangen (oude) lamp (bij een gloeilamp kunt u uitgaan van 1000 uren)
B: Prijs van de te vervangen lamp (indien prijs onbekend: een gloeilamp kost gemiddeld € 0,99)
C: Stroomkosten per jaar voor de te vervangen lamp: Wattage lamp / 1000 * prijs per KWh ( € 0,23)
D: Branduren van de vervangende (nieuwe) lamp
E: Prijs van de vervangende lamp
F: Stroomkosten per jaar voor de vervangende lamp: Wattage lamp / 1000 * prijs per KWh ( € 0,23)

Rekenvoorbeeld: ((1095/1000 * € 1,55) + € 15,11) – ((1095/25000 * € 32,95) + € 2,52) = € 12,85

Besparing totale levensduur

Om de besparing op de totale levensduur van de nieuwe lamp te kunnen berekenen heeft u de volgende formule nodig:
A / B * C

In deze formule gelden de volgende variabelen:
A: Branduren van de vervangende lamp
B: Branduren per jaar, in geval van 3 branduren per dag is dat 1095 uur
C: Besparing per jaar, voor berekening zie hierboven

Rekenvoorbeeld: 25000 / 1095 * € 12,85 = € 293,38

Terugverdientijd in jaren

Het is ook interessant om te weten binnen welke termijn de nieuwe lamp de investering terugverdient. De formule hiervoor:
Aanschafprijs / Besparing per jaar

Rekenvoorbeeld: € 32,95 / € 12,85 = 2,56 jaar (ofwel +/- 31 maanden)